Roemenië en China: een andere kijk op probleemgedrag

november 26, 2019

Op verzoek van de afdeling Psychologie van de Universiteit van Boekarest zijn Geert Bettinger (die het boek schreef: Moving on by standing still: a different view of ‘problem behavior’) Joyce Aalberts en Hetty Verzaal van 21 november tot 25 november 2019 naar Boekarest gegaan om daar masterclasses te verzorgen voor universitair- en hbo-docenten, -studenten, docenten in het (speciaal) onderwijs, hulpverleners en ouders van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Tijdens deze masterclasses stond het thema centraal: hoe sluiten we (beter) aan bij wensen, behoeften, mogelijkheden en krachten van cliënten in hun eigen context. Joyce Aalberts beschreef – eveneens op verzoek- een totaal nieuw curriculum voor de opleiding psychologie. Wij zijn trots op deze uitnodiging en ter gelegenheid daarvan verscheen in november 2019 het boekje: ‘ What are your best hopes?’ Het boekje wordt in juli 2020 vertaald in het Roemeens.

Inmiddels is ook vanuit China de vraag gekomen of wij een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van een andere kijk op zogenoemd ‘probleemgedrag’, dat wij inmiddels consequent signaalgedrag zijn gaan noemen. Ze willen dat wij professionals ( psychologen, maatschappelijk werkers, begeleiders en leerkrachten in het basisonderwijs) gaan scholen op dit thema.
De onderhandelingen hieromtrent met diverse partijen zijn momenteel volop gaande. Voor de daadwerkelijke uitvoering zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de beheersing/bestrijding van het coronavirus.