Frouwkje Landman

Frouwkje Landman

Functie:
Oplossingsgerichte trainer en coach
E-mail:
info@ovidio.nl

Wie is Frouwkje Landman?

Frouwkje Landman is sinds het ‘eerste uur’ oplossingsgerichte trainer en coach bij Ovidio. Tevens is zij trainer van en doet onderzoek bij aspirant pleegouders bij Spirit in Amsterdam. Daarnaast heeft zij sinds 2001, samen met haar man, een zelfstandige praktijk voor gezins- en relatietherapie. Frouwkje heeft ruim dertig jaar ervaring startend vanuit de residentiële jeugdzorg, later als pleegzorgbegeleider, coach, gezinstherapeut en trainer. Haar expertise ligt op het gebied van systemisch werken.

Frouwkje is een professional die van nature aansluit bij kwaliteiten, krachten, wensen, behoeften en vragen van de ander. Zij doet dit op een persoonlijke, gelijkwaardige, toegankelijke, respectvolle en positieve wijze, tevens gebruikmakend van humor en relativering.

Frouwkje ontwikkelde en profileerde zich als een sterke persoonlijkheid met een uitgesproken visie in het werken met gezinnen en collega’s. In de begin jaren negentig koos zij ervoor te investeren in de driejarige opleiding tot gezinstherapeut bij het Kempler Instituut. Dit bleek een waardevolle aanvulling te zijn voor een gerichte onderbouwing van haar werk met diverse systemen enerzijds en voor haar verdere arbeidscarrière anderzijds. Zij heeft zich door middel van opleiding naderhand geschoold en gespecialiseerd in het OGW. De basishouding die hiervoor nodig is blijkt haar op het lijf geschreven. Dit is tijdens de vele trainingen die zij heeft gegeven een terugkerende constante in de feedback van deelnemers.

Contact Me