Wat is Ovidio?
Ovidio is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van empowerment en oplossingsgericht werken. Ovidio helpt je bij het ontwikkelen, implementeren èn borgen van een vraag gestuurde, oplossingsgerichte aanpak in jouw organisatie. Dat doen we in de vorm van training, coaching en supervisie.
Ovidio bestaat inmiddels 17 jaar. We hebben gedurende deze 17 jaar een redelijk groot en gedifferentieerd cliëntenbestand opgebouwd. Momenteel zijn wij vooral werkzaam binnen organisaties van gehandicaptenzorg. Ook hebben we diverse trainingen gegeven in het (voortgezet) onderwijs, kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdzorg en maatschappelijk werk. Daarnaast wordt sinds 2004 structureel onderwijs en training gegeven in het Post Masteronderwijs aan aspirant Orthopedagogen Generalist en – Gezondheidszorgpsychologen.
Van onze opdrachtgevers krijgen wij iedere keer terug dat wij ons onderscheiden van anderen omdat wij onze diensten ‘op maat’ leveren. Dat is ook precies wat wij nastreven: wij vragen de opdrachtgevers èn deelnemers voorafgaande aan de trainingen wat zij graag willen bereiken, hoe zij zich dat concreet voorstellen, èn hoe de nieuw verworven expertise geborgd kan worden. Daarop stemmen we het trainings- en coaching traject af. Met andere woorden: Vraag gestuurd naar eigen kracht.
In haar werkwijze sluit Ovidio in de eerste plaats aan bij eigen wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis van het concept empowerment voor het handelen in de praktijk. Daarnaast is zij gebaseerd op de oplossingsgerichte aanpak, van origine ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in The Brief Family Therapy Center in Milwaukee (V.S). Sinds de afgelopen jaren ontwikkelt Ovidio, op basis van ervaringen in het veld, een eigen specifieke invulling aan de oplossingsgerichte benadering. Centraal daarin staat het zich eigen maken van een oplossingsgerichte grondhouding door aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander.
Onze trainingen
  • In principe voor alle organisaties, waarvan de medewerkers vanuit een gezamenlijk gedragen visie zich het oplossingsgerichte gedachtengoed eigen willen maken.
  • De trainingen zijn bedoeld voor alle medewerkers die affiniteit hebben met de oplossingsgerichte benadering.
  • De vorm en inhoud van de training wordt afgestemd op de vragen, behoeften, wensen èn expertise van de opdrachtgever èn de deelnemers.
Ons team
Ons succes is het resultaat van de jarenlange ervaring van de individuele trainers, de samenwerking in het team zorgt dat we onze trainingen naar een nog hoger niveau hebben kunnen tillen en onze opdrachtgevers verder hebben geholpen bij de uitdagingen waar ze voor stonden.