Hetty Verzaal

Hetty Verzaal

Functie:
Directeur, oplossingsgerichte trainer en coach
E-mail:
info@ovidio.nl

Wie is Hetty Verzaal?

Dr. Hetty Verzaal – directeur van Ovidio, is zelfstandig, onafhankelijk adviseur en trainer op het gebied van vraag gestuurd, oplossingsgericht werken en empowerment. Daarnaast is zij hoofdopleider, docent en supervisor bij de postmaster opleiding voor Orthopedagoog-Generalist in Amsterdam. Hetty is orthopedagoog-generalist , gezondheidszorgpsycholoog, gezins- en relatietherapeut en geregistreerd supervisor bij de NVO.

Hetty omschrijft zichzelf  in de eerste plaats als een orthopedagoog in hart en nieren. De afgelopen 40 jaar heeft zij diverse functies vervuld in de jeugdzorg, waaronder directeur en orthopedagoog van de residentiële jeugdzorg instelling Op Dreef te Amsterdam, programmamanager Families First in A’dam en gedragswetenschapper bij het Sociaal-agogisch Centrum te Amsterdam. Van 1992 tot 1998 was zij tevens als klinisch docent orthopedagogiek verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen, met als specialisatie gezinsdiagnostiek en gezinsbehandeling. Van 2003 tot jan. 2019 als klinisch docent bij de faculteit der Gedrags- en bewegingswetenschappen, bij de bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen.

Hetty begon haar carrière in 1979 als orthopedagoog èn directeur in de residentiële jeugdzorg instelling Op Dreef in Amsterdam. Zij heeft daar, samen met haar collega’s, waaronder Frouwkje Landman, Narda de Jonge en Arend van Beek, het gezins/netwerkgerichte werken ontwikkeld.

Zij was daartoe mede geïnspireerd door twee docenten van haar universitaire opleiding aan de GU (tegenwoordig de UvA) en door de vierjarige opleiding tot gezins- en relatietherapeut bij het (Walter) Kempler Instituut. Zij stimuleerde indertijd haar directe collega’s om dezelfde opleiding te volgen. Van meet af aan is haar missie: bekijk problematiek van cliënten in de bredere context en heb vooral ook oog voor wensen, behoeften, kwaliteiten en krachten van de ander en sluit daar expliciet bij aan. Om een wetenschappelijke onderbouwing aan haar gedachtengoed en ervaringen te geven, promoveerde zij in 2002 op de betekenis van empowerment voor het concrete handelen van beroepskrachten in de jeugdzorg. De resultaten van haar onderzoek bevestigden haar in haar overtuiging dat succes in de hulpverlening vooral correleert met een open, respectvolle en positief ingestelde grondhouding van de hulpverlener. In die tijd maakte zij kennis met de oplossingsgerichte benadering. Zij beschouwde deze benadering als de beste vertaalslag van het concept empowerment en besloot zich daar verder in te verdiepen. Zij volgde diverse cursussen en masterclasses op dit gebied, zowel op cliëntgericht- als op managementniveau. Dit heeft haar doen besluiten om in 2003 haar eigen bedrijf Ovidio te starten met een duidelijk gefundeerde visie en missie: sluit aan bij de belevingswereld van de ander, geef erkenning voor de door de ander beleefde problemen,  en ga vervolgens samen op zoek naar wat de ander wenst te veranderen, hoe hij dat wil veranderen, daarbij oog hebbend voor de kwaliteiten en krachten van de ander. De ander is dan iedereen die bij de cliënt direct en/of indirect betrokken is. Ouders en andere verwanten, maar ook collega’s en management.

Contact