Wat is oplossingsgericht werken?

Oplossingsgericht werken (OGW) is een manier van communiceren waarbij je expliciet aansluit bij het perspectief van de ander. Wij kiezen bewust voor het begrip ‘de ander’ en niet voor de ‘de cliënt’ of ‘de leerling’. In onze optiek is deze manier van communiceren essentieel voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij cliënten of leerlingen, dus ook voor ouders, verwanten en collega’s, zowel in individuele contacten als in teamverband. De professional sluit uit aan bij de belevingswereld van de ander, d.w.z. bij zijn behoeften, veranderwensen, krachten en expertise, er vanuit gaande dat hij de expert is van zijn eigen leven, ongeacht (de aard van) problemen en beperkingen.

Het is een toekomstgerichte benadering, waarin aan de ander gevraagd wordt hoe zijn wereld eruit zou zien als al zijn problemen zijn opgelost. Met andere woorden: waar hoopt hij op? Wat wil hij veranderd zien in zijn leven? Door hier expliciet bij stil te staan en door de ander te ondersteunen bij het visualiseren en concreet beschrijven van deze gewenste toekomst, komen er bij de ander ideeën naar voren om eerste kleine stapjes in die richting te kunnen maken.