Trainingen, coaching, supervisie: voor wie?
  • In principe voor alle organisaties, waarvan de medewerkers vanuit een gezamenlijk gedragen visie zich het oplossingsgerichte gedachtengoed eigen willen maken.
  • De trainingen zijn bedoeld voor alle medewerkers die affiniteit hebben met de oplossingsgerichte benadering.
  • De vorm en inhoud van de training wordt afgestemd op de vragen, behoeften, wensen èn expertise van de opdrachtgever èn de deelnemers.

Oplossingsgerichte Sleutelfiguur

In samenwerking met een grote organisatie in de gehandicaptenzorg in Zuid-Holland hebben wij de afgelopen jaren een succesvol trainingsmodel ontwikkeld. Het model heeft als doel de oplossingsgerichte benadering integraal in een organisatie te implementeren. Dat doen we op zo’n manier dat de oplossingsgerichte aanpak daadwerkelijk beklijft èn een breeed draagvlak krijgt. Draagvlak wordt stap voor stap gerealiseerd door middel van een ‘train de trainers’ formule.

Sleutelfiguren

Wij leiden medewerkers van een organisatie op tot zogenaamde sleutelfiguren. Deze sleutelfiguren zijn na de cursus in staat het gedachtegoed van de oplossingsgerichte benadering en vooral de daarmee gepaard gaande attitude en werkwijze door te geven aan collega’s in hun dagelijks werk met cliënten, leerlingen, ouders en collega’s. Dus ook in cliëntbesprekingen, individuele werkbegeleiding, intervisie, coachingsgesprekken, enz. Op deze manier ontstaat er geleidelijk een ‘olievlek’ in de organisatie.

Belangrijke werkzame principes zijn:

  • De wens om aan te sluiten bij de individuele behoeften en krachten van de ander (cliënt, ouders, collega’s) wordt door het management van de organisatie toegejuicht en ondersteund.
  • Deelname aan de cursus vindt plaats op vrijwillige basis. Dat wil zeggen dat deelnemers die hiertoe gemotiveerd zijn, zich hiervoor op kunnen geven bij de organisatie.
  • Deelnemers van de trainingsgroepen komen uit alle lagen van de organisatie: van secretariaat, persoonlijk begeleider, gedragsdeskundigen tot (regio)directeur. Met andere woorden: wij werken met gemengde groepen.
  • De deelnemers worden vóór aanvang via een vragenlijst bevraagd naar hun motivatie, affiniteit met en/of kennis van de oplossingsgerichte benadering en vooral naar hun persoonlijke doelen. “Wanneer is voor jou de training geslaagd?”

De training wordt op maat gemaakt aansluitend bij de reeds aanwezige kennis en doelen van de deelnemers. De deelnemers krijgen specifieke opdrachten die zij ter voorbereiding op en tussen de cursusdagen uitvoeren in hun dagelijkse werk. Dat doet men in een zogenaamd buddysysteem.

Teamtrainingen

OGW leent zich bij uitstek om op een snelle, positieve, doelgerichte wijze veranderingen succesvol en duurzaam in teams tot stand te brengen. De werkwijze richt zich sterk op krachten, die op individueel-, team-, managementniveau reeds aanwezig zijn en bouwt deze stap voor stap uit in de door de betrokkenen gewenste richting. Voor de medewerkers in teams is dit een verrassende andere manier van kijken naar verandering: positief, respectvol, opbouwend en ruimte scheppend. Daarbij worden problemen (of de afwezigheid van iets dat gewenst wordt) serieus erkend, maar wordt niet gezocht naar de aard en de oorzaken daarvan. Daarvoor in de plaats wordt sterk ingezoomd op de behoefte om situaties te veranderen en op de manier waarop men dat wenst.

Contact

Accreditatie

De vijfdaagse training is door het accreditatiebureau NVO (OG) en NIP (K & J) geaccrediteerd met 30,5 punten in het kader van herregistratie (ID 331592), bij SKJ met 30 punten; V & V 30 punten (ID: 338242); ADAP voor ergotherapeuten & logopedisten 62.5 punten (ID 345783).

Voor meer informatie kun je contact met Hetty Verzaal via het contactformulier, per telefoon of via mail.