Category: Nieuws

Roemenië en China: een andere kijk op probleemgedrag

Op verzoek van de afdeling Psychologie van de Universiteit van Boekarest zijn Geert Bettinger, Joyce Aalberts en Hetty Verzaal van 21 november tot 25 november 2019 naar Boekarest gegaan om daar masterclasses te verzorgen.

Read More

Samen werkt het beter

Op 21 juni 2018 is ons boek Samen werkt het beter. Praktijkboek oplossingsgericht werken in de gehandicaptenzorg uitgekomen. Dit boek beschrijft de kern van de oplossingsgerichte benadering en hoe je dat kunt inzetten in de gehandicaptenzorg. Niet alleen in het contact met je cliënten en diens familie, maar ook met je eigen collega’s.

Dit boek is geschreven voor iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt, van begeleider tot manager en richt zich op alle doelgroepen, van (licht) verstandelijk beperkt tot ernstig meervoudig beperkt.

Het is een compleet handboek OGW, geschikt voor onderwijs, training en praktijk. Het bespreekt de belangrijke ingrediënten van OGW, de houding op de werkvloer, oplossingsgerichte gesprekken met de cliënt, collega’s en verwanten. Speciale aandacht wordt besteed aan hoe OGW in alle facetten in de organisatie tot zijn recht kan komen: in het coachen van collega’s en teams, in het aansturen van medewerkers en teams, in het instrueren en trainen van medewerkers en team: kortom hoe een oplossingsgerichte organisatie werkt.

Samen werkt het beter is te verkrijgen via bol.com.

Read More