Wat is Ovidio?

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van empowerment en oplossingsgericht werken. Wij helpen u bij het ontwikkelen, implementeren èn borgen van een vraaggestuurde, oplossingsgerichte aanpak in uw organisatie. Dat doen we in de vorm van training en coaching.

De oplossingsgerichte benadering sluit bij uitstek aan bij de cultuuromslag die momenteel gemaakt dient te worden in de zorgverlening en onderwijs. In het nieuwe Jeugdbeleid en Passend onderwijs dient aangesloten te worden bij de (ontwikkelings) mogelijkheden en krachten van het individu in zijn of haar eigen context; een zelfde ontwikkeling voltrekt zich in de gehandicaptenzorg.

Ovidio bestaat inmiddels 14 jaar. We hebben gedurende deze 14 jaar een redelijk groot en gedifferentieerd cliëntenbestand opgebouwd. Gehandicaptenzorg, (Voortgezet) Onderwijs, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk. Daarnaast wordt sinds 2004 structureel onderwijs en training gegeven in het Post Masteronderwijs aan aspirant Orthopedagogen Generalist en - Gezondheidszorgpsychologen.

Van onze opdrachtgevers krijgen wij iedere keer terug dat wij ons onderscheiden van anderen omdat wij onze diensten 'op maat' leveren. Dat is ook precies wat wij nastreven: wij vragen de opdrachtgevers èn deelnemers aan trainingen wat zij graag willen bereiken, hoe zij dat willen bereiken, wat zij al bereikt hebben en hoe hen dat gelukt is èn hoe de nieuw verworven expertise geborgd kan worden. Op basis daarvan wordt het trainings- dan wel coachingsaanbod afgestemd. Met andere woorden: Vraaggestuurd naar eigen Kracht.

 

 

In haar werkwijze sluit Ovidio in de eerste plaats aan bij eigen wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis van het concept empowerment voor het handelen in de praktijk. Daarnaast is zij gebaseerd op de oplossingsgerichte aanpak, van origine ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in The Brief Family Therapy Center in Milwaukee (V.S).