Ben je ontevreden over het aanbod van een aan jou gegeven cursus of wil je een klacht indienen met betrekking tot de bejegening van een van onze trainers?

Kwaliteitsgarantie staat bij Ovidio hoog in het vaandel en wij vinden het erg belangrijk dat je tevreden bent over het cursusaanbod en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd. Ter voorbereiding van, tijdens en na afloop van iedere bijeenkomst stellen wij deelnemers nadrukkelijk in de gelegenheid hun wensen kenbaar te maken, wat men graag anders wil en/of waar men meer of minder van wilt.

Bij de beëindiging van de cursus verzoeken wij deelnemers aan onze cursussen altijd schriftelijk kenbaar te maken hoe men de cursus ervaren heeft op diverse onderdelen (zie evaluatieformulier). Deze feedback is voor ons zeer belangrijk en stelt ons in staat de inhoud en de organisatie van de cursussen continue te verbeteren.

In het geval er bij de schriftelijke evaluatie sprake is van een klacht, dan nemen wij terstond persoonlijk contact op met de opdrachtgever en proberen wij in onderling overleg met de melder van de klacht tot een passende oplossing te komen.

Mocht er dan alsnog sprake zijn van een klacht, die om wat voor reden dan ook tijdens de cursus of na afloop daarvan niet of onvoldoende naar tevredenheid is behandeld, dan kun je Ovidio dit telefonisch of per e-mail laten weten. Ovidio streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een passende oplossing te komen.

Hieronder staat de klachtenprocedure van Ovidio beschreven.
Hier kun je rechtstreeks naar ons klachtenformulier.

Klachtenprocedure

  1. Klachten worden door de betreffende trainer zoveel mogelijk direct en persoonlijk behandeld. Mocht dit voor jou niet naar tevredenheid zijn verlopen, dan kun je de klacht indienen bij de directeur van Ovidio.
  2. Heb je tijdens een persoonlijk gesprek onvoldoende gehoor gekregen voor jouw klacht of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat je hier vindt. Het ingevulde formulier kun je digitaal verzenden en wordt dan ontvangen door dr. Hetty Verzaal, directeur van advies- en trainingsbureau Ovidio. Binnen drie dagen krijg je bevestiging van ontvangst van de klacht.
  3. Klachten worden binnen twee weken na ontvangst vertrouwelijk behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer binnen enkele dagen contact met je opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
  4. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan word je hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.
  5. Klachten of opmerkingen over de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en maximaal 2 jaar bewaard.
  6. Mocht Ovidio uw klacht niet naar behoren oplossen, of ben je niet tevreden met de uitkomst, dan kun je jouw klacht wenden tot de beroepsvereniging waar de directeur of trainer van Ovidio is geregistreerd: Klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen (NVO).