Oplossingsgericht werken in de gehandicaptenzorg

Deze cursus Oplossingsgericht Werken in de Gehandicaptenzorg is bedoeld voor alle medewerkers die werken in de gehandicaptenzorg en die affiniteit hebben met de oplossingsgerichte benadering.

Oplossingsgerichte Sleutelfiguur

In samenwerking met een grote organisatie van gehandicaptenzorg in Zuid-Holland hebben wij de afgelopen jaren een succesvol cursusmodel ontwikkeld. Het cursusmodel heeft als doel de oplossingsgerichte benadering integraal in een organisatie te implementeren.

Dat doen we op zo’n manier dat de oplossingsgerichte aanpak daadwerkelijk beklijft èn een breder draagvlak krijgt. Draagvlak wordt stap voor stap gerealiseerd door middel van een ‘train de trainers’ formule.

Sleutelfiguren

Wij leiden medewerkers van een organisatie op tot zogenaamde sleutelfiguren. Deze sleutelfiguren zijn na de cursus in staat het gedachtegoed van de oplossingsgerichte benadering en vooral de daarmee gepaard gaande attitude en werkwijze door te geven aan collega’s in hun dagelijks werk met cliënten, leerlingen, ouders en collega’s. Dus ook in cliëntbesprekingen, individuele werkbegeleiding, intervisie, coachingsgesprekken, enz. Op deze manier ontstaat er geleidelijk een ‘olievlek’ in de organisatie.

Belangrijke werkzame principes zijn:

  • De wens om aan te sluiten bij de individuele behoeften en krachten van de ander (cliënt, ouders, collega’s) wordt door het management van de organisatie toegejuicht en ondersteund;
  • Deelname aan de cursus vindt plaats op vrijwillige basis. Dat wil zeggen dat deelnemers die hiertoe intrinsiek gemotiveerd zijn, zich hiervoor op kunnen geven bij de organisatie;
  • Deelnemers van de cursusgroepen komen uit alle lagen van de organisatie: van secretariaat, persoonlijk begeleider, gedragsdeskundigen tot (regio)directeur. Met andere woorden: wij werken met gemengde groepen;
  • De deelnemers worden vóór aanvang via een vragenlijst bevraagd naar hun motivatie, affiniteit met en/of kennis van de oplossingsgerichte benadering en vooral naar hun persoonlijke doelen. “Wanneer is voor jou de cursus geslaagd?”

De cursus wordt op maat gemaakt naar gelang de reeds aanwezige kennis en doelen van de deelnemers. De deelnemers krijgen specifieke opdrachten die zij ter voorbereiding op en tussen de cursusdagen uitvoeren in hun dagelijkse werk. Dat doet men in een zogenaamd buddysysteem.

Accreditatie

Accreditatie in kader van herregistratie van opleidingen K&J/OG : bij een vijfdaagse cursus: 30 punten.

Voor meer informatie kun je contact met Hetty Verzaal via het contactformulier, per telefoon of via mail.