Samen werkt het beterOp 12 juni is ons boek Samen werkt het beter. Praktijkboek oplossingsgericht werken in de gehandicaptenzorg uitgekomen. Dit boek beschrijft de kern van de oplossingsgerichte benadering en hoe je dat kunt inzetten in de gehandicaptenzorg. Niet alleen in het contact met je cliënten en diens familie, maar ook met je eigen collega’s.

Wat is oplossingsgericht werken?

Oplossingsgericht werken (OGW) is een manier van communiceren waarbij je aansluit bij de expertise, krachten, wensen, behoeften, doelen van de ander (cliënt, verwant, collega, team).

Het is een doelgerichte benadering waarbij de focus ligt op verandering in termen van vooruitgang. Oplossingsgericht werken gaat niet over het aanreiken van oplossingen voor problemen die iemand ervaart. In die zin wekt de naam verkeerde associaties op.

De focus ligt op wat de ander anders wil zien, wat de ander wil bereiken, hoe hij dat wil bereiken en wat er al eerder gelukt is om dit te bereiken. Door op deze wijze met de ander in gesprek te gaan, komen er ideeën naar voren om een eerste stap vooruit te kunnen maken. Die stap vooruit heeft bovendien meer de status van een goed idee of iets wat de moeite waard lijkt om uit te proberen, dan van een ‘oplossing’, laat staan ‘de oplossing’.

Wat is de kern van oplossingsgericht werken?

De kern van oplossingsgericht werken is: sluit met een niet wetende houding aan bij degene die je voor je hebt. Gooi daarin je eigen interpretaties, vooroordelen en vooringenomenheid zo veel mogelijk overboord. Het belangrijkste onderdeel daarin is: luister naar de ander. Het gaat om samen te onderzoeken hoe de ander op dat moment zijn werkelijkheid beleeft. Je geef erkenning en waardering voor zowel probleembeleving, wensen, dromen of ambities, zodat de ander zich begrepen en gehoord voelt. Deze actieve, open en respectvolle houding is de basishouding van OGW. Gesprekken over hoe de ander een probleem ervaart leveren aanknopingspunten op om over verandering te praten. Gesprekken over een hoopvolle toekomst geven plezier en vertrouwen. Bij collega’s en teams levert het een positieve vibe op wanneer het over mogelijkheden en krachten gaat. We zien stralende en trotse collega’s die onderling hun succeservaringen delen. Door te focussen op wat wél kan en het aanboren van ieders krachten, krijg je positieve energie en heb je meer plezier in je werk.

Dit boek is geschreven voor iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt, van begeleider tot manager en richt zich op alle doelgroepen, van (licht) verstandelijk beperkt tot ernstig meervoudig beperkt.

Het is een compleet handboek OGW, geschikt voor onderwijs, training en praktijk. Het bespreekt de belangrijke ingrediënten van OGW, de houding op de werkvloer, oplossingsgerichte gesprekken met de cliënt, collega’s en verwanten. Speciale aandacht wordt besteed aan hoe OGW in alle facetten in de organisatie tot zijn recht kan komen: in het coachen van collega’s en teams, in het aansturen van medewerkers en teams, in het instrueren en trainen van medewerkers en team: kortom hoe een oplossingsgerichte organisatie werkt.

Samen werkt het beter is te verkrijgen via bol.com.