Publicaties

2006 Verzaal, H. Kwalitatief onderzoek APG-Lindenhof. In: I.A. Alarcon Moena. Ambulant Pedagogische Gezinsbegeleiding van Stichting Lindenhof in beeld. Bijlage 1V, 1-28. Schiedam/Amstelveen, Lindenhof/Ovidio

2004 Verzaal, H. Empowerment en Intensieve Pedagogische Thuishulp. In: M. Loeffen en E.J. Pasveer (red). Babel voorbij. Krachten en kansen van Intensieve Pedagogische Thuishulp, 20-28 Amsterdam, SWP

2003 Andel, H. van & Hillen, I. Het hoe van een mooie video-opname. Inleiding in cameratechniek, cameravoering en montage. Amstelveen, Ovidio

2003 Verzaal, H. Empowerment. In:J. Hermanns. C. van Nijnatten, M. Smit, F. Verhey & C. Zwiep. Handboek Jeugdzorg, methodieken, zorgprogramma's en doelgroepen, A 20, 1-18 Houten/Diepen, Bohn Stafleu Van Loghum

2002 Verzaal, H. Empowerment in de Jeugdzorg. Onderzoek naar empowerment bevorderend gedrag van hulpverleners. Amsterdam, Proefschrift Universiteit van Amsterdam.

1998 Verzaal, H. Family Preservation. In: J. Hermanns. C. van Nijnatten, M. Smit, F. Verhey & C. Zwiep. Handboek Jeugdzorg,methodieken, zorgprogramma's en doelgroepen, A3,1-18. Houten/ Diepen, Bohn Stafleu Van Loghum

1995 Verzaal, H. 'De Ontmoeting': In: E. Singer & J. Doornenbal. Beste Ouders. Over het opvoeden van schoolkinderen in deze tijd. Utrecht/Antwerpen, Kosmos- Z&K Uitgevers.

 _mce_src=
1992 Verzaal, H. Family-oriented treatment in a residential institute for adolescent girls: in: J.D. van der Ploeg, P.M.van den Bergh, M. Klomp, E.J.Knorth, & M. Smit. Vulnerable Youth in Residential Care, part II. 119-129. Leuven/ Apeldoorn, Garant.

1992 Verzaal, H. Ervaringsgerichte gezinsbehandeling: In: L.E.E. Ligthart, E.C. van Daal. Groepsopvoeder... nog steeds een vak apart, 65-81. Oosterhout, Fice Nederland.

1991 Verzaal, H. Niet uit huis zonder thuis. Ervaringsgerichte gezinsbehandeling als basis voor residentiële hulpverlening aan jongeren. Amsterdam,Vereniging Beth San.

1981 Richter, P & Verzaal, H. Van café tot behandelingstehuis. Een kritische analyse van de bijdrage van de orthopedagogiek m.b.t.
residentiële hulpverlening aan jongeren.
Amsterdam, doctoraalscriptie Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.