Introductiecursus: Oplossingsgericht werken in het onderwijs

De tweedaagse introductiecursus 'oplossingsgericht werken in het onderwijs' is specifiek bedoeld voor beroepskrachten (leerkrachten, (intern)begeleiders,mentoren, onderwijsassistenten, zorgcoördinatoren, casemanagers, gedragswetenschappers) werkzaam in het reguliere- en speciaal onderwijs (basis/voortgezet), schoolbegeleidingsdiensten en aanpalende instellingen op het gebied van onderwijs.

De cursus is gebaseerd op  The Solution-focused Therapy, ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en hun collega\'s van The (Brief) Family Therapy Center in Milwaukee. Voor de praktische invulling van de cursus wordt daarnaast aangesloten bij de werkwijze die Kerstin Mählberg en Maud Sjöblom in hun eigen school FKC Mellansjö school in Stockholm (Zweden) ontwikkeld hebben en bij de WAWW methode, ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Lee Shilts in Fort Lauderdale (V.S).

De oplossingsgerichte aanpak in het onderwijs is dé manier bij uitstek om:

De kern van de aanpak ligt besloten in het zoeken naar directe, concrete oplossingen door specifiek de aandacht te vestigen op wat al goed gaat i.p.v. te letten op wat fout gaat.

Het zoeken naar oplossingen is te vergelijken met de aanleg van een weg, bestaande uit allemaal kleine klinkertjes,die leidt naar een bepaald doel (de gewenste situatie). Ieder toegevoegd klinkertje vertegenwoordigt een kleine prestatie van de leerling, waar de leerling zelf, de leerkracht en de ouders trots op kunnen zijn. Mede door positieve feedback op deze kleine prestaties leert de leerling gebruik te maken van haar/zijn eigen competenties en hulpbronnen en deze verder uit te bouwen. Dit resulteert in een groter gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in de toekomst.

Hoe ziet de cursus eruit?
In deze cursus maakt u kennis met de uitgangspunten en toepassingsmogelijkheden van het oplossingsgericht werken, gerelateerd aan uw specificieke onderwijscontext met de daarin door u vooraf geformuleerde vragen en wensen. De belangrijkste technieken worden op praktische wijze geoefend. Dit gebeurt aan de hand van door cursisten uit eigen werksituatie ingebrachte casuïstiek (voorbeelden). Op deze manier leert de cursist de beginstappen om de oplossingsgerichte benadering te integreren binnen zijn of haar bestaande werkwijze.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende attitudeaspecten en vaardigheden:

De opzet van de cursus
De cursus bestaat uit 2 dagen (4 dagdelen), bij voorkeur verspreid over 4 à 6 weken.

Praktische informatie
De cursus wordt enkel in company aangeboden.  De cursus wordt in principe gegeven door twee trainers met maximaal van 18 deelnemers

Kosten op locatie met twee trainers: € 2948,00 inclusief reistijd en reiskosten, exclusief cursusmateriaal

Accreditatie in kader van registratie en herregistratie K& J/OG door NVO/NIP

 
Ovidio
C. van Clevepark 67
1181 AS Amstelveen
tel. 020 4415450
tel. 0640700452
fax 020 4411832
e-mail info@ovidio.nl
www.ovidio.nl
kvk 34184246

print deze pagina