Oplossingsgericht werken in de gehandicaptenzorg
Deze introductiecursus is specifiek bedoeld voor beroepskrachten en leidinggevenden die werken met cliënten met een verstandelijke beperking in de gehandicaptenzorg.

De cursus is gebaseerd op  The Solution-focused Therapy, ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en hun collega’ s van The (Brief) Family Therapy Center in Milwaukee. Het betreft een methodische manier van specifieke vragen stellen, vertrekkend vanuit een zogenoemde ‘ niet wetende’ attitude, waarmee de zorgverlener de eigen krachten van de cliënt bloot legt en de motivatie tot veranderingen oproept en stimuleert. Naar gelang de wensen van de instelling enerzijds en de zwaarte van de verstandelijke beperking van de cliënt anderzijds, wordt specifieke aandacht besteed aan:

-                 de helpende relatie tussen begeleiders en cliënten

-                 de coachende relatie tussen gedragswetenschappers en de begeleiders

-                 de leidinggevende/sturende relatie tussen leidinggevenden en begeleiders

-                 coaching/sturing in teamverband

Voor de praktische invulling van de cursus wordt daarnaast aangesloten bij de oplossingsgerichte werkwijze van Harry Korman (psychiater in Zweden), die van Therèse Steiner (kinderpsychiater in Zwitserland) en de werkwijze van Coert Visser en Gwenda Schlund Bodien. Laatstgenoemden hebben zich vooral gespecialiseerd in het oplossingsgericht coachen en leidinggeven en het oplossingsgericht coachen van teams.

Ovidio heeft op basis van de expertise van voorgenoemde specialisten en eigen expertise een totaalpakket ontwikkeld ten behoeve van de gehandicaptenzorg.

Congruent met de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken, onderscheidt deze cursus zich van andere bekende Nederlandse bewerkingen doordat zij specifiek aansluit bij concrete, actuele vragen en behoeften van de opdrachtgever (de instelling, het team, de individuele beroepskrachten). Met andere woorden: wat wil de opdrachtgever zien als eindresultaat van de cursus? Alle cursussen worden derhalve 'op maat' aangeboden.

Hoe ziet de cursus eruit?
In deze cursus leert de cursist zich op een ervaringsgerichte wijze de basisstappen van de oplossingsgerichte werkwijze eigen te maken in de helpende relatie met cliënten, dan wel in een coachende en/of sturende relatie met collega’s.  Dit gebeurt aan de hand van door de trainer aangereikte oefeningen, videomateriaal en vooral door de cursisten uit eigen werkveld ingebrachte casuïstiek.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende attitudeaspecten en vaardigheden:

De opzet van de cursus
De cursus bestaat uit 5 dagen (8 dagdelen), bij voorkeur verspreid over 4 à 5 maanden.

Het eerste gedeelte van elke ochtend bestaat uit een korte toelichting op de voor die dag opgegeven literatuur en reflectie op de in de werksituatie uitgevoerde huiswerkopdrachten. Het tweede gedeelte van de ochtend en de middag wordt gebruikt voor oefeningen (en reflectie daarop) in de vorm van individuele oefeningen, oefeningen in kleine subgroepjes en rollenspelen aan de hand van door de cursisten ingebrachte casuïstiek.

Praktische informatie
Aan de cursus kunnen maximaal 18 cursisten deelnemen. De cursus wordt gegeven door twee trainers. De cursus wordt in principe in company aangeboden.

Kosten

Bij een cursus 'op maat' hoort ook een kostenberekening 'op maat'. Het uiteindelijke kostenplaatje wordt opgesteld aan de hand van de specifieke wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever inzake inhoud van de cursus, de omvang van de cursus, groepsgrootte, tijdsinvestering etc.

Als richtlijn gelden de volgende tarieven:

Voor een groep, bestaande uit maximaal 12 deelnemers: één trainer € 1122,00 per dag (twee dagdelen) incl. reistijd, reiskosten en voorbereidingstijd. Excl. lesmateriaal

Voor een groep, bestaande uit maximaal 18 deelnemers: twee trainers € 1954,00 per dag (twee dagdelen), incl. reistijd, reiskosten en voorbereidingstijd. Excl. lesmateriaal.

Accreditatie:

vijfdaagse daagse training: geaccrediteerd door NVO/NIP

Behandeling: K & J/OG:  10 punten

Herregistratie: K & J/OG:  30 punten
Ovidio
C. van Clevepark 67
1181 AS Amstelveen
tel. 020 4415450
tel. 0640700452
fax 020 4411832
e-mail info@ovidio.nl
www.ovidio.nl
kvk 34184246

print deze pagina