Nieuw!!! Integrale aanpak voor Oplossingsgericht begeleiden en coachen.

In samenwerking met Gemiva-SVG (een grote organisatie van gehandicaptenzorg in Zuid Holland) hebben wij het afgelopen jaar een succesvol cursusmodel ontwikkeld met als doel de oplossingsgerichte benadering integraal in de organisatie te implementeren.

En dat op zo’n manier dat de oplossingsgerichte aanpak daadwerkelijk beklijft en een breder draagvlak krijgt.

Dat wordt stap voor stap gerealiseerd d.m.v. een ‘train de trainers’ formule.

Wij leiden intrinsiek gemotiveerde medewerkers op tot zgn. sleutelfiguren.

Deze sleutelfiguren zijn na de cursus in staat het gedachtegoed van de oplossingsgerichte benadering en vooral de daarmee gepaard gaande attitude en werkwijze door te geven aan collega’s in hun dagelijks werken met cliënten, leerlingen, ouders en collega’s.  Dus ook in teamvergaderingen, cliëntbesprekingen, intervisie enz.

Op deze manier ontstaat er geleidelijk via deze sleutelfiguren een ‘olievlek’ in de organisatie.

Accreditatie in kader van herregistratie van opleidingen K&J/OG : 30 punten.

Voor meer informatie:

Dr. Hetty Verzaal  info@ovidio.nl of  ovidio@xs4all.nl