Medewerkers


Hetty

Dr. Hetty Verzaal - directeur van Ovidio, is zelfstandig, onafhankelijk adviseur, trainer en onderzoeker op het gebied van vraaggestuurd,oplossingsgericht werken en empowerment. Daarnaast is zij deeltijd docent Orthopedagogiek bij de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit te Amsterdam (www.vu.nl. email: h.verzaal@vu.nl) en hoofdopleider bij de PDBO Amsterdam en docent bij de PDBO Leiden en Amsterdam. Hetty is orthopedagoog (OG) gezondheidszorgpsycholoog (GZ), gezins- en relatietherapeut en geregistreerd supervisor bij de NVO. In 2002 promoveerde zij op de betekenis van empowerment voor het concrete handelen van beroepskrachten in de jeugdzorg. De afgelopen 39 jaar heeft zij diverse functies vervuld in de jeugdzorg, waaronder directeur en orthopedagoog van de residentiële instelling Op Dreef te Amsterdam, programmamanager Families First in A'dam en gedragswetenschapper bij het Sociaal-agogisch Centrum te Amsterdam. Van 1992 tot 1998 was zij tevens als deeltijd docent orthopedagogiek verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

 

 


Frouwkje

Frouwkje Landman (HBO-jeugdhulpverlening en V.O. gezins-en relatietherapie). Frouwkje heeft ruime ervaring in de residentiële jeugdzorg en in de pleegzorg als hulpverlener, coach en gezinstherapeut. Haar expertise ligt op het gebied van gezins(netwerk) gericht werken. Zij volgde in de jaren tachtig de de driejarige opleiding gezins-en relatietherapie bij het Kempler Instituut Nederland.

Sinds 1994 heeft zij, samen met haar man, een zelfstandige praktijk voor gezins- en relatietherapie. Daarnaast is zij werkzaam in de pleegzorg.

 


Narda
Drs. Narda de Jonge Orthopedagoog-Generalist (OG) en gezins- en relatietherapeut. Narda heeft ruime en brede ervaring in de residentiële jeugdzorg, pleegzorg en bij Jeugd en Veiligheid als gedragswetenschapper en leidinggevende. Haar expertise ligt op het terrein van de pleegzorg en meer specifiek op de impact van meerzijdige partijdigheid. Momenteel is zij als orthopedagoog werkzaam in de onderwijssector. Zij was de afgelopen jaren deeltijd klinisch docent Orthopedagogiek bij de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 2012 is zij een gerenommeerd docent bij het  postmasteronderwijs OG/GZ in Leiden en in Amsterdam.